Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν... Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

 

Κάνε κλικ στο όνομα του προγράμματος που σε ενδιαφέρει για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Διάρκεια
200 ωρών
Εξάμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
Πιστοποιημένο πρόγραμμα
360 ωρών
Εξάμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
360 ωρών
Εξάμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
120 ωρών
Τρίμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
360 ωρών
Εξάμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
3 ώρες δια ζώσης/εβδομάδα
& 3 περίπου ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών/εβδομάδα ανατροφοδότηση μέσω τηλεκπαίδευσης.
ΣΎΝΟΛΟ 24 ώρες / μήνα.
4 ώρες εβδομαδιαίως δια ζώσης  & 3 περίπου ώρες ανατροφοδότηση μέσω τηλεκπαίδευσης.
ΣΥΝΟΛΟ 28 ώρες / μήνα.
200 ωρών
Εξάμηνης διάρκειας
(συνδυαστική μάθηση)
Πιστοποιημένο πρόγραμμα
360  ωρών
200 ωρών
Εναρξη
Συνεχής ενάρξεις τμήμάτων
Συνεχής ενάρξεις τμημάτων
Ιανουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΜΗΜΑ)
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΜΗΜΑ)
Ιανουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
Πανεπιστήμιο
 Πανεπιστήμιο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.....
Πανεπιστήμιο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Πάντειο
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ Placement test
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ Placement test
Πανεπιστήμιο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.....
Πανεπιστήμιο.....