Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν... Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

 

Α/Α
4
Τίτλος Προγράμματος
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Διάρκεια
120 ωρών
Τρίμηνης διάρκειας
(Συνδιαστική Μάθηση)
Εναρξη
2ος ΚΥΚΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Πανεπιστήμιο
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»


 

Πρόγραμμα τριμηνιαίας διάρκειας 120 ωρών με θέμα :

 

Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία λειτουργεί μεευθύνη του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 159230/9/2010) ΚΩΔ.395/03-09-2013

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης . Την Επιστημονική ευθύνη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος έχει το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης

 

Σκοπός & Στόχος του προγράμματος είναι :

 

Να υποβοηθήσει τους εκπαιδευτικούς (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς συμβούλους και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης) στην διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων με διδασκόμενους, συναδέλφους και γονείς, στο χώρο του σχολείου ως προς δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού ως προς την ψυχολογική πλευρά των σχέσεων μέσα στο σχολείο. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή γνώσεων και μεθόδων ή τεχνικών για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεπειών τους για τον διδάσκοντα, τον διδασκόμενο, το σχολείο και τον γονέα/κηδεμόνα.

 

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

 • Ενδοσχολικές διαπροσωπικές σχέσεις και εργασιακές απαιτήσεις στο σχολείο

 • Ο διδάσκων και οι άλλοι: αυτογνωσία και αυτορρύθμιση έναντι των άλλων, επαγγελματική εξουθένωση και οικονομία προσωπικών πόρων

 • Η σχέση του διδάσκοντα με το διδασκόμενο: συνέπειες για την προσαρμοστικότητα του διδασκόμενου

 • Ο διδάσκων και η τάξη σε κρίση. Απειλές από τις ενδοσχολικές σχέσεις.

 • Η τριγωνική σχέση διδάσκων-διδασκόμενος-γονέας/κηδεμόνας.

 • Σχέσεις γονέα – παιδιού από τη σκοπιά του διδάσκοντος

 • Ο διδάσκων και το σχολείο προς την κοινότητα

 • Μέθοδοι διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ διδασκόντων, στελεχών της εκπαίδευσης και μελών της σχολικής κοινότητας

 • Τεχνικές αυτογνωσίας και αυτορρύθμισης του διδάσκοντος

 • Μέθοδοι διαχείρισης σχέσεων μέσα στην τάξη

 • Μέθοδοι διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη.

 • Από το μαθητή στο γονέα/κηδεμόνα και από τον γονέα/κηδεμόνα στον μαθητή μέσω του διδάσκοντος

 • Ο διδάσκων προς την κοινότητα

 

Έναρξη μαθημάτων του 2ου Κύκλου Σεμιναρίων : ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο

 

diarkisekpedefsi@gmail.com .

 

Τμήματα για δια ζώσεις συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Ακόμα (όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, Αθήνα – Θεσ/νίκη και αδυνατούν να παρακολουθήσουν, λόγω κόστους μετακινήσεων ) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming ( σύνδεση μέσω υπολογιστή και παρακολουθείται το μάθημα με εικόνα, συμμετέχετε με παρεμβάσεις, απορίες, ερωτήσεις)

 

Πληροφορίες: 2112138032 – 210 3620893 6944882062 vod

 

 
 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ο σκοπός του προγράμματος διατυπώνεται με σαφήνεια και σε σχέση με την ομάδα - στόχο. Δεν είναι ταυτόσημος με την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμματος.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποβοηθήσει τους εκπαιδευτικούς (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς συμβούλους και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης) στην διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων με διδασκόμενους, συναδέλφους και γονείς, στο χώρο του σχολείου ως προς δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού ως προς την ψυχολογική πλευρά των σχέσεων μέσα στο σχολείο. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή γνώσεων και μεθόδων ή τεχνικών για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεπειών τους για τον διδάσκοντα, τον διδασκόμενο, το σχολείο και τον γονέα/κηδεμόνα.

 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ευαισθητοποίηση ως προς την ψυχολογική πλευρά των σχέσεων και των συνεπειών τους για τον διδάσκοντα, των διδασκόμενο, το σχολείο και τον γονέα/κηδεμόνα. Ο άξονας διαρθρώνεται σε ειδικούς στόχους έκαστος εκ των οποίων αποτελείται από δύο ή τρεις θεματικές ενότητες:

 

 1. Διαπροσωπικές δεξιότητες του διδάσκοντος στο σχολείο, θεωρητική υποδομή:

   1. Ενδοσχολικές σχέσεις και κατανόηση του τρόπου που οι εργασιακές απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν βέλτιστα χάρη και μέσα από αγαστές διαπροσωπικές σχέσεις και καλά ρυθμισμένες αλληλεξαρτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη ρύθμιση των διαπροσωπικών σχέσεων.

   2. Αυτοπαρατήρηση, αυτογνωσία και αυτορρύθμιση. Η σημασία της οριοθέτησης της συμπεριφοράς του διδάσκοντος αλλά και της συμπεριφοράς των άλλων (συναδέλφων, διδασκομένων). Συντονισμένη προστασία τόσο της εργασιακής απόδοσης όσο και των προσωπικών πόρων κατά την άσκηση της διδασκαλίας. Καταπολέμηση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.

 2. Ο διδάσκων ως μοχλός ανάπτυξης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών:

   1. Η δυνατότητα του διδάσκοντος να διευκολύνει την προσαρμοστικότητα του μαθητή στο σχολικό και κοινοτικό του περιβάλλον, ενισχύοντας και προστατεύοντας την προσωπική του ταυτότητα και την τυχόν διαφορετικότητά του και επηρεάζοντας το πολιποίκιλο της οικοδόμησής της. Η σημασία της ομάδας για τη μάθηση αλλά και για τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και την ταυτότητά τους. Οι συνέπειες της αυτοκατηγοριοποίησης του μαθητή αλλά και της στερεοτυπίας/προκατάληψη που επιβάλλεται από άλλους. Οι επιδράσεις του κλίματος συνεργατικότητας και άμιλλας στη μάθηση. Η δημοφιλία του μαθητή στην τάξη και η απομόνωση.

   2. Η τάξη σε κρίση: Εντοπισμός και διάκριση προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη. Παράγοντες κινδύνου για ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές, ευαλωτότητα, ανθεκτικότητα και αντίσταση στις κοινωνικές πιέσεις. Απειλές από/ στις ενδοσχολικές σχέσεις. Οι σκοτεινές πλευρές των σχέσεων: υπονομευτικές και ανταγωνιστικές συμπεριφορές, αυτοϋποτίμηση και ανισοτιμία στη σχέση, παραβίαση ορίων, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, εκφοβισμός και θυματοποίηση.

 3. Η σχέση του διδάσκοντος με τον γονέα/κηδεμόνα και την κοινότητα

   1. Η τριγωνική σχέση διδάσκων-διδασκόμενος-γονέας/κηδεμόνας. Οι προσδοκίες του γονέα/κηδεμόνα. Οι προσδοκίες και οι φόβοι του παιδιού. Παρουσίαση ζητημάτων επίδοσης και ζητημάτων συμπεριφοράς/προσωπικότητας του διδασκόμενου προς τον γονέα. Επανατροφοδότηση του παιδιού. Παρεμβάσεις και όρια σε σχέση με τον γονέα/κηδεμόνα.

   2. Σχέσεις γονέα – παιδιού. Ύφος και πρακτικές ανατροφής. Ύφος σύναψης δεσμού. Αντίκτυπος στη συμπεριφορά και στις επιδόσεις του παιδιού σχολείο.

   3. Συμβολή του διδάσκοντος στην κουλτούρα των εξωσχολικών σχέσεων του μαθητή. Θέματα προς την κοινότητα: Η στενή διαπροσωπική σχέση και η σημασία της για την προσωπικότητα του νέου. Ποιότητα σχέσης και ψυχολογικός αντίκτυπος. Κοινωνική δικτύωση μέσω Η/Υ και συνέπειες. Ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές, μη προγραμματισμένη νεανική εγκυμοσύνη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις και προφύλαξη

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: δεξιότητες, μέθοδοι και τεχνικές για τη βέλτιστη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεπειών τους για τον διδάσκοντα, τον διδασκόμενο, το σχολείο και τον γονέα. Ο άξονας διαρθρώνεται σε τρεις ειδικούς στόχους, αντίστοιχους με αυτούς του πρώτου άξονα. Κάθε άξονας αποτελείται από δύο (2) θεματικές ενότητες βιωματικού περισσότερο χαρακτήρα:

 1. Διαπροσωπικές δεξιότητες του διδάσκοντος στο σχολείο, τεχνικές και κατευθύνσεις:

 1. Αποτελεσματική και αγαστή επικοινωνία στο πλαίσιο της σχολικής οργάνωσης μεταξύ διδασκόντων, διοικητικής ιεραρχίας και μελών της σχολικής κοινότητας. Είδη επικοινωνίας και συνέπειες. Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ διδασκόντων και μελών της σχολικής κοινότητας. Τεχνικές διαχείρισης της αλληλεξάρτησης και των συνεπειών της. Οριοθέτηση άλλων και αλληλοϋποστήριξη.

 2. Μεταγνωστικές στρατηγικές αυτογνωσίας, αυτορρύθμισης-αυτό-οριοθέτησης, αυτοαποτελεσματικότητας. Έλεγχος και ενδυνάμωση συναισθήματος. Αυτοπροστασία από την εργασιακή εξουθένωση. Κοινωνική δικτύωση και αυτοϋποστήριξη του διδάσκοντος.


 

 1. Ο διδάσκων ως μοχλός ανάπτυξης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών, τεχνικές:

 1. Ενθάρρυνση και διαμόρφωση σχέσεων μέσα στην τάξη. Τεχνικές οριοθέτησης στην τάξη. Διατομική σχέση δασκάλου-μαθητή και σχέση δασκάλου με μαθητή μέσα από την ομάδα. Διαχείριση της τάξης μέσα από την διατομική σχέση με τον μαθητή και μέσα από την ομάδα. Η και συντήρηση κοινωνικών κανόνων στην τάξη. Τεχνικές ενθάρρυνσης της προκοινωνικής συμπεριφοράς στην τάξη.Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ διδασκομένων και μεταξύ διδασκόντων-διδασκομένων.

 2. Μέθοδοι διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη. Διάγνωση του είδους της κρίσης και τρόποι διαχείρισης. Προετοιμασία της τάξης και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας. Εξισορρόπηση, κατά την λήψη απόφασης για τη διαχείριση, των διαχειριστικών συνεπειών για το άτομο και για την τάξη.

 1. Η σχέση του διδάσκοντος με τον γονέα/κηδεμόνα και την κοινότητα, μέθοδοι και τεχνικές:

 1. Δίαυλοι επικοινωνίας με τον γονέα. Στάση έναντι του γονέα, γλώσσα και περιεχόμενο της επικοινωνίας που αφορά τον διδασκόμενο. «διάγνωση» της σχέσης γονέα/κηδεμόνα –παιδιού. Κατανόηση, μη επίκριση και σύσταση. Δεοντολογικά ζητήματα και περιορισμοί. Τρόποι επανατροφοδότησης του μαθητή από τη σχέση του διδάσκοντος με το γονέα. Τι χρησιμοποιείται, τι μεταφέρεται και πως. Δεοντολογικά ζητήματ και περιορισμοί.

 2. Τεχνικές δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για ζητήματα βελτίωσης των σχέσεων γονέα-παιδιού, παιδιού σχολείου και για τις ενδοσχολικές και εξωσχολικές σχέσεις των παιδιών.

 

 
 
 

 

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν δύο δια ζώσεις διήμερα (Σ/Κ) και θα ακολουθήσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία θα αξιολογηθούν με εργασία και 2 τεστ.

 

Έναρξη μαθημάτων του 1ου Κύκλου Σεμιναρίων : ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 ευρώ σε 2 δόσεις.

 

Ακόμα (όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, Αθήνα – Θεσ/νίκη και αδυνατούν να παρακολουθήσουν, λόγω κόστους μετακινήσεων ) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming ( σύνδεση μέσω υπολογιστή και παρακολουθείται το μάθημα με εικόνα, συμμετέχετε με παρεμβάσεις, απορίες, ερωτήσεις)

 

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τμήματα για δια ζώσεις συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Πληροφορίες:

2112138032 – 210 3620893 – 6944882062 vod

 

 

Κατεβάστε απο εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα